KIEM onderwijs


KIEM onderwijs (www.kiemonderwijs.nl) is één van de vier winnende deelnemers die van de gemeente Amsterdam een budget heeft gekregen om een nieuwe school te stichten.

Onze nieuwe school Amsterdam

Deze vier deelnemers komen voort uit het project Onze Nieuwe School van de gemeente Amsterdam, georganiseert door Kennisland die een nieuwe school mogen stichten.

KIEM onderwijs voor actief onderwijs

KIEM onderwijs staat voor actief onderwijs. kiem-voor-actief-onderwijs, onze nieuwe school amsterdamKenmerkend voor een KIEM school voor VMBO is dat het een school wordt waar de leerling actief is vanaf het begin tot het eind van elke schooldag. Binnen gestructureerde kaders laten de leerkrachten de leerlingen vrij om te experimenteren en hun eigen fouten te maken. De leraar is een activerende motor om te prikkelen en nieuwsgierigheid op te wekken. Dat doen ze door de lessen anders te geven maar ook door anders met elkaar om te gaan. Bewegen en sport zijn belangrijk om mentale weerstand te ontwikkelen en grenzen te verleggen. Partnerschap met ouders zal cruciaal zijn voor het succes van de leerlingen. Het doel is om alle leerlingen die zich aanmelden na vier jaar uit te zwaaien met minimaal een VMBO-T diploma.

Twee schoolbesturen hebben inmiddels aangegeven mee te wille werken aan het tot stand komen van twee pilots. Na verloop van tijd is een schoolbestuur afgevallen. De nieuwe school zal van start gaan op 15 augustus 2018.

De stichting KIEM heeft EduXprss gevraagd mee te werken aan het omzetten van het winnende concept in een projectplan dat zal worden uitgevoerd samen met de twee schoolbesturen.

Experts rond KIEM kijken met verlangen uit naar deze nieuwe vorm van onderwijs en achten deze van het hoogste belang voor vooral jongens, zie hier onder meer EduXprss collega Dolf Hautvast en Jelle Jolles in het AD van januari 2017.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Boudewijn van Velzen, +31625051934.