Onderwijs expertises


EduXprss onderwijs expertises:

De onderwijs expertises van EduXprss zijn gericht op onderwijsontwikkeling, maar niet alleen. De expertises voor onderwijsverbetering en innovatie zijn namelijk ook relevant voor gemeenschapsontwikkeling en een lerende organisatie.

1) Veilig onderwijs met een gezonde in- en uitsluiting op verschillende niveaus

2) Onderwijspolitiek voor de 21e eeuw. Vooral m.b.t. governance en gemeenschapsparticipatie, efficiency van onderwijs en beleid dat niet in de weg zit van scholen om soms op het oog concurrerende onderwijsdoelen te behalen.expertises

3) Onderwijsrechtsontwikkeling. Zonder mensen gek te maken door overregulering, of teveel over te laten aan het veld zonder waarborgen te creëren voor diegenen die dit werkelijk nodig hebben.

4) Vernieuwing van curriculum en didactiek. Enerzijds gericht op efficiency i.v.m. een overload aan onderwijsdoelen, vooral met verbetering van didactiek en onderwijsontwerp vanuit een win-win filosofie waarbij meerdere onderwijsdoelen met eenzelfde werkvorm bevorderd kunnen worden. Anderzijds gericht op affectieve en effectieve integratie van bijv. 21st Century skills zonder de basis te verliezen. Met win-win denken wij onder meer aan het advies van de commissie Meijerink om het rekenen in alle vakken te bevorderen, qua inhoud maar ook qua didactiek. Dat kun je dus doortrekken naar nog veel meer onderwijsdoelen, met een mooi woord kan dit de horizontale connectie in het curriculum genoemd worden, waarvoor nog een hele horizon open staat.

5) Beleid en implementatie van integratie van nieuwe curriculum doelen. Zoals techniek, ict-geletterdheid, burgerschap, sociale verantwoordelijkheid & burgerschap, creativiteit en artistieke vaardigheden. Door goede klankbordgesprekken, analyses van kansen en mogelijkheden, voorlichting & inspiratie en/of implementatiebegeleidig of begeleiding bij ontwerp.

6) Governance van onderwijs en resultatenverantwoording. Enerzijds qua rollen en verantwoordelijkheiden. Anderzijds qua sturing en gebruik van data, in het bijzonder met beter bruikbare en benutbare beoordelingsinstrumenten.

Generieke expertises:

  • Sociale innovatie willen wij inspireren, adviseren en begeleiden. Met als kernwoord eigenaarschap of mede-eigenaarschap. In eerste instantie natuurlijk niet in juridische zin bedoelt. Voor een beter welbevinden maar niet te vergeten ook efficiency van met name dienstverlening in de semi-publieke sfeer zoals jeugdbeleid, jeugdzorg, gezondheidszorg en gemeenschapsbeleid. Dat kan van een inspirerende bijeenkomst tot analyse/advies tot procesbegeleiding. Zie bijv. het thema van de huisacademie wat hiermee potentieel raakvlakken heeft.
  • Ontwikkeling van mensenrechten, met name op het gebied van conflictering van mensenrechten zoals vrijheid van meningsuiting vs. verbod van discriminatie. Van sterkte-zwakte analyse, inspiratie training/gesprek, advies, co-ontwerp of begeleiding van praktijken en instrumenten voor een verbetering van de situatie.
  • Sociaal integratiebeleid, dat zich sterker richt op de mogelijkheden van de 21st eeuw, en dan niet alleen qua ict. Bijv. m.b.t. etnische minderheden en meerderheden, sociale klassen, rurale gebieden etc.
  • Ontwikkeling van salarismanagement. Optimalisatie van beleid van waarderingsystemen, tot salarissystematiek en procedures toe.

Nieuwsgierig wat onze onderwijs expertises voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op!

Deze post is ook beschikbaar in: Engels