Organisatie EduXprss


Organisatie EduXprss

Onze passie is om scholen te helpen met implementatie, verbetering of innovatie van onderwijs.

EduXprss staat voor:

 • Wat drukt u uit?
 • Wat is uw verhaal tot nu toe, welke krachten spelen daarin?
 • En wat wilt u uitdrukken, zodat we u daar duurzaam, effectief maar ook efficiënt en affectief naar toe kunnen helpen!

EduXprss is:

 • Een not for profit coöperatie van adviseurs, adviesbureaus’s en onderwijsontwikkelorganisaties die zich wil inzetten voor verbetering van onderwijs op verschillende niveaus, en ook wil bijdragen aan debat en onderzoek over onderwijs.
 • Een organisatie van mensen met verschillende, aanvullende expertises in onderwijs, veelal met internationale ervaring en inspiratie. Samen weten we van de hoed en de rand, en hoe verbetering bereikt kan worden met beperkte middelen.
 • Een netwerk organisatie. EduXprss leden beschikken over een groot netwerk van trainers en experts in onderwijsondersteuning en ontwikkeling. Afhankelijk van de situatie en behoefte kunnen we de juiste persoon erbij vragen.
 • Een organisatie die bruggen bouwen tot haar kern heeft gemaakt, incl. die van generaties, doordat zij gepensioneerde adviseurs verbind, die hun passie en expertise voor het onderwijs willen inzetten. Naast de expertise kan dit als meerwaarde ook een scherpe prijsstelling opleveren.

Meer info over de teamleden kunt u hier vinden. Meer informatie over de bestuursleden hier: Adem Baskaya, Marco Mattthijsen en Boudewijn van Velzen.

Stijl van EduXprss!

We zijn gedreven om scholen en beleid te helpen verbeteren of innoveren. De toegevoegde waarde van EduXprss laat zich lezen in een Quality wizard in 5 C’s: Maar vooral in balans, in termen van:

 1. Bijdragend tot resultaten (Contributive).  In termen van onder meer doelen (effectiviteit), efficiency van inzet middelen/financiën, welbevinden van werk (affectiviteit), duurzaamheid en resultaten in gewenste termijnen.
 2. Commitment voor mede-eigenaarschap van stakeholders.
 3. Consistent in creatie van duurzame omgeving voor leren.
 4. Capaciteit en competentie gebaseerd. Passend, niet uitputtend!
 5. Compliant met (juridische) verantwoordelijkheden.

Om deze 5 c’s te kunnen adresseren benutten we ook een 6e c, die van creativiteit, om bij te dragen aan inspirerend onderwijs!

Ons logo illustreert in eerste instantie de meervoudige opdracht van onderwijs, op domeinen die ook buiten onderwijs beïnvloedt en/of ondersteunt worden of juist niet, zoals kwalificatie, socialisatie en individuatie. Of onderwijs voor leren, werken en leven. In tweede instantie onderstreept onze wijze van benaderen van verschillende belangen, krachten en rollen in onderwijs voor verbetering en ontwikkeling. Omdat verschillende belangen en stakeholders samen moeten werken, gaat het erom recht te doen aan ieders kracht en waarden, waarbij tegelijkertijd gewerkt wordt aan een gemeenschappelijke creatie. Meer over logo, motto, naam en stijl kunt u hier vinden.

Wat wij doen in het kort is: analyseren van complexe situaties, contra-analyses, beleidsontwikkeling, verandermanagement, training en coaching en ontwikkelen van producten zoals bruikbare en werkbare verantwoordingssystemen. Een simpele manier om met de kwaliteit van ons werk kennis te maken is het laten verrichten van een assumptiecheck met verbetertips op een beleidsplan. Want niets is zo vervelend als een prachtig plan te hebben dat op belangrijke assumpties mank loopt, waardoor de doelen niet bereikt worden of middelen niet effectief benut kunnen worden of gekozen worden, zodat uw visie wel geborgd kan worden met dat plan.

Onze expertises in het kort zijn: integrale talentontwikkeling borgen in scholen, hulp bij visie en beleidsontwikkeling, bijv. op basis van stevige onderkenning van scenario’s, competentie assessment, veilig onderwijs, ontwikkeling van diversiteitsvriendelijk onderwijs, financieel verandermanagement met een goede en werkbare participatie van betrokkenen, ouder/gemeenschapsbetrokkenheidsbeleid.

Als de organisatie EduXprss u interesseert! Neem contact met ons op om dit verder te verkennen, of vraag meer informatie op bij een van onze leden! U zult niet teleurgesteld worden!

Deze post is ook beschikbaar in: Engels