EduXprss bestuur


EduXprss bestuur:

EduXprss is een Coöperatieve vereniging, bestaande uit onderwijsondernemers en ondernemende stichtingen die hun krachten bundelen voor verbetering van hun dienstverlening, benutten van elkaars expertise en netwerk en beïnvloeding van maatschappelijk debat. De leden komen min. 3 keer bij elkaar per jaar op een algemene ledenvergadering. Informatie over alle leden kunt u hier vinden.

De dagelijkse gang van zaken wordt waargenomen door het bestuur, bestaande uit Adem Baskaya, Marga Hesseling en Marco Matthijsen. Onderstaand vind u meer over hen, emailadressen en telefoonnummers van de bestuursleden vind u onder contact.

Adem Baskaya – Penningmeester EduXprss Coöperatie U.A.Adem Baskaya Education consultant b

Expertises: schoolleiderschap, projectmanagement, (internationale) samenwerking. Meer informatie.

Solide, nuchter, maar ook betrokken en enthousiast. Samenwerkingsprojecten hebben zijn ervaren interesse. Zijn solide expertise in bestuur, beleid en financieel management vormt een waardevolle bijdrage voor onderwijs. Speciale aandacht gaat uit naar kinderen met een risico op afstand tot onderwijs en arbeidsmarkt.

 

 Marga HesselingMarga Hesseling – Voorzitter EduXprss Coöperatie U.A.

Expertises: onderwijsleiding en ontwikkeling, curriculum ontwikkeling, opleidingsbeleid, meer informatie.

Verbindend, betrokken, gedreven en kalm. Iemand waarop je kunt bouwen en waarbij je je als instelling gekend voelt. Speciale aandacht van haar gaat uit naar kansenontwikkeling en brede talentontwikkeling van leerling en docent.

 

 

 

 

 

 

Deze post is ook beschikbaar in: Engels