Motto onderwijs, slagzin, logo en naam EduXprss


Motto onderwijs en slagzin, logo en naam EduXprss

Onze passie is een partner voor verbetering, implementatie en innovatie van onderwijs. Als adviseurs van een non-profit coöperatie bieden we state of the art kennis en begeleiding aan voor leraren, schoolleiders, besturen, opleidingen en overheden.

Onze slagzin voor onderwijs is:

Meer leerlingen meer laten leren’

Dit drukt de continue inzet uit van alle betrokkenen bij het leren van leerlingen om meer leerlingen meer te laten leren. In elke situatie! En telkens met de krachten die tot je beschikking staan en ontwikkeld kunnen worden.

Ons motto onderwijs is:

‘Inspirerend onderwijs creëren’

Dit motto geeft onze focus weer. Om bij te dragen aan onderwijs dat inspireert tot leren, en inspireert om aan bij te dragen door leraren, leidinggevenden, ouders, bestuurders en beleidsmakers. In de Engelse variant van dit motto hebben we onderwijs vervangen door leren (Creating inspiring learning), dit om duidelijk te maken dat de huidige vorm van onderwijs middels scholen een middel is. Dat helpt om de doel-middel relaties effectiever te maken. Onderwijs is een instituut dat elke dag voortbouwt op gisteren, tegelijkertijd werk je aan de toekomst van leerlingen en samenleving, en dient het onderwijs in het heden effectief, efficiënt en vooral affectief of inspirerend te zijn. Op het niveau van scholen verklaart dit:

 1. De urgentie van alle actoren om elke dag weer bij te kunnen dragen aan inspirerend leren, vanuit hun ruimte, capaciteit en interactie met de omgeving.
 2. Het belang voor scholen om te zorgen dat alle capaciteiten, instrumenten en structuren uit het verleden waar scholen op zijn gebouwd/uit voortgekomen, alsmede de reguleringen van overheden, in gezamenlijkheid bijdragen aan onderwijs.
 3. De ruimte en noodzaak om elke dag me elkaar weer de toekomst en het heden te creëren. De wens en het verlangen om leerlingen op hun toekomst voor te bereiden, ieder naar zijn eigen mogelijkheden en wensen, voor een toekomst die steeds minder voorspelbaar wordt.

Meer info over hoe slagzin en motto voor onderwijs in onze visie en missie terug komen kunt u hier vinden.

Waarom de naam EduXprss?

Op het niveau van interactie met onze cliënten valt de drieledigheid van dit motto voor onderwijs (Edu van Education) samen met het Xprss (of Express) deel in onze naam:

 1. Een brede interesse in wat u uitdrukt. Uw huidige situatie en vragen waar u mee van doen heeft. Uw presence als expressie.
 2. Uw verhaal als expressie, hoe u tot hier gekomen bent! Op basis van wat eerder in het verleden besloten is als wenselijk voor het nu, met hun meer/minder synchrone relatie met capaciteiten, organisatiestructuur en rollen, processen en instrumenten.
 3. Hoe u de toekomst ziet! En op welke wijze wij u kunnen helpen de beste track hiervoor te volgen, welke express voor u geschikt is.

Logo EduXprss

Het logo van EduXprss bestaat uit drie ei-vormen, die aan de onderkant samen een volmaakte cirkel vormen. Los van de specifieke kleuren, drukt deze constructie uit:

 • De samenhang van leerdoelen in onderwijs en in de leerling. Of onderwijs nu draait om leren voor kennis, leven en werk, of leren voor kwalificatie, socialisatie en personalisatie, het gaat uiteindelijk erom dat de leerling al die factoren kan omvatten, en die factoren elkaar niet in de weg zitten.
 • Als we de school goed willen ondersteunen zodat ze een optimale organisatie worden (de cirkel) te midden van verschillende invloeden, dan moeten we die verschillende invloeden (de drie eivormen) goed van elkaar onderscheiden en vanuit hun kracht hun meerwaarde laten zijn in relatie tot de andere invloeden.
 • Het belang en de mogelijkheden om feitelijke en wenselijke invloeden van verschillende actoren/agencys te onderscheiden, bijvoorbeeld:
  • De drie primaire stakeholders van scholen vormen samen de school (de cirkel): ouders, leerlingen, leraren.motto onderwijs: EduXprss to improve what you express, to express what you do
  • Leerlingen leren in relatie tot drie andere actoren: peers, leraren, ouders.
  • Onderwijs staat onder invloed van de staat, economie en maatschappelijke sector.
 • Het belang en de mogelijkheden om feitelijke en wenselijke aspecten op schoolbeleid te onderscheiden:
  • Visie/beleid, faciliteiten en mensen.
  • Structuur/taken, processen en cultuur.

Het logo ondersteunt het belang om verschillende aspecten/actoren te onderscheiden en hun onderlinge samenhang in wisselende omstandigheden het beste te benutten. Of het nu om drie of vier (waar het logo zich het makkelijkse voor leent) of meer gaat.

Meer weten omtrent motto onderwijs

Spreekt u onze slagzin, naam, logo en motto onderwijs ons aan? Laat het ons weten of neem direct contact op met een van onze leden! Ook als het niet om een zakelijk verzoek gaat, dat vinden wij leuk!