Nieuwe leden EduXprss


Nieuwe leden EduXprss Coöperatie U.A.

Terwijl we druk aan het werk zijn met verschillende onderwijsprojecten, zoals Boudewijn van Velzen als een van selecte buitenlandse adviseurs in de Ukrain Strategic Advisory Group on Education, hadden we een eerste kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden. Deze is succesvol verlopen. In oktober volgt nog een tweede.

Onderwijsadviseurs en organisaties die lid zullen gaan worden zijn onder meer:

Kees Hammink, Education consultant, heeft een ruime ervaring in met name Afrika, Europa en Nederland op het terrein van met name geletterdheid, niet formeel volwasseneneducatie en technisch en beroepsonderwijs en training (TVET). Hij helpt graag in beleidsvorming, ontwikkeling van programma’s en methodes, curriculum ontwikkeling, lerarentraining en evaluatie en assessment. Kees is in het verleden consultant geweest bij o.m. CINOP en is voorzitter van Stichting ABC, voor laaggeletterden in Nederland.new-members-eduxprss small

Truus de Haan, zelfstandig adviseur voor training, coaching, onderwijsontwikkeling, en interim-management, heeft een passie voor het ontwikkelen van eigenaarschap van leraren en leerlingen. Begonnen als leraar met een studie geografie op zak, heeft zij het onderwijs leren kennen vanuit het perspectief van curriculum ontwikkeling (SLO), onderwijs consultancy & training (APS) en de laatste zes jaar als interim schoolleider.

Michaël von Bönninghausen is psycholoog en mediator en een expert in peer education, conflicten hanteren en oplossen  en jongerenparticipatie. Hij is parttime docent aan de Universiteit voor Humanistiek in pscychologie en onderwijskunde voor de vakken leerlingenzorg, culturele diversiteit en adolescentenpsychologie. Hij is eigenaar van het bureau TransFysiko voor sexuality education, conflict resolution and peereducation. Hij werkt voor verschillende scholen in Nederland alsook voor internationale ontwikkelprojecten van onder meer de Raad van Europa.  Hij is gastdocent aan de Faculty of Psychology at Santiago de Cuba. Binnen de International School Psychology, de weredorganisatie voor school psychologen is hij voorzitter van de Interest Group Sexuality Education.

Omdat er nog meer organisaties en adviseurs lid worden, ook internationale, duurt het iets langer voordat we alle info gereed hebben omtrent de nieuwe leden. Deze zal begin volgend jaar op de website te vinden zijn.

Externe adviseurs EduXprss Cooperatie U.A.:

Tevens heeft Jan Pronk toegezegd een rol te willen vervullen als wijze adviseur-klankbord voor onderwijsconcepten voor ontwikkelingslanden en Mohamed Walid, als strategisch adviseur voor EduXprss Coöperatie U.A., De heer Walid is een internationaal ontwikkelingsadviseur en onderwijsinnovator die werkzaam is in onder meer Dubai, Genève, Nieuw Zeeland en Nederland, en was indertijd een van de jonge leiders in Egypte.

In de komende maanden zal het extern adviespalet nader gestructureerd worden.

Deze post is ook beschikbaar in: Engels