Wat doen wij?


EduXprss helpt! Wat doen wij?

Om jezelf beter uit te drukken, de eigen identiteit sterker te vatten en realiseren.

Om vooruit te komen, voorbij de loze beloftes van innovatie.

EduXprss is een corporatie met veel ervaring en expertise als het gaat om leren, ontwikkelen en vernieuwen.. Het doel is om educatieve instellingen in binnen en buitenland te verbeteren of te vernieuwen met het oog op een brede ontwikkeling, optimale kansen voor iedere lerende en leren van elkaar. Deze instellingen opereren op het gebied van (volwassenen) onderwijs, kinderopvang en de jeugdzorg.

Visie EduXprss 

De context waarin we werken kan worden samengevat in het (Engelse) acroniem “VUCA” (voltatile, uncertain, complex, ambiguous). Er is geen sprake meer van een monocentrische beleidscontext maar van een polycentrische.

In een dergelijke context werken oude, vertrouwde strategieën en oplossingen niet meer.

Een consequentie van dit besef is  dat  EduXprss streeft  naar een zo groot mogelijke diversiteit van deskundigheden en ervaring bij het toelaten van leden. Daardoor kan EduXprss een veelheid van zeer diverse activiteiten ontplooien, zoals ;

 • Training, scholing en coaching van professionals werkzaam in educatieve instellingen;
 • Advisering en begeleiding van besturen en overheden;
 • Evaluatie en monitoring van verander en verbetertrajecten;
 • Projectmanagement van verander en verbetertrajecten;
 • Educatie ondersteunende instrumenten, procedures en processen ontwikkelen en exploiteren;
 • Publiek debat bevorderen.

Als EduXprss zijnde wij richten wij ons op :

 • Scholen
 • Beleidsmakers
 • Ouders
 • Bestuur & organisatie
 • Onderwijsverbanden

De consultants binnen EduXprss adviseren, helpen bij instrumentontwikkeling en tegelijkertijd voeren wij ook analyses uit binnen een klas, school of bestuur. Wij kunnen de juiste ondersteuning bieden die nodig is om een goede kwaliteitsverbetering door te voeren. Tevens hebben wij de expertise die nodig is voor een goede project- en programmamanagement, maar ook het trainen en het helpen professionaliseren van individuen of groepen.

Netwerken

Edu Xprss is een corporatie waarbinnen diverse adviseurs en bedrijven hun krachten bundelen. Bij sommige vraagstukken is het nodig dat er samengewerkt moet worden met partners zodat alle expertises die nodig zijn ook aanwezig is om te voldoen aan de opdracht. Wij hebben een uitgebreide nationale en internationale netwerk met kennis- en studiecentra, scholen, internationale onderwijsnetwerken, Regionale opleidingscentra, maar ook met Universiteiten.

Wij kijken altijd welke onderwijskundige expertise en andere disciplines nodig zijn, om vervolgens een verbinding te leggen met de juiste ideeën en de juiste mensen. Soms is het hiervoor nodig dat er ook internationaal samengewerkt moet worden.

Deze post is ook beschikbaar in: Engels