Beoordelingsbeleid & instrumenten


Veel van de huidige keuzes in het beoordelingsbeleid zijn een bron van ergernis voor leraren. Een belangrijke keuze om dit te keren is gelegen in of de door hoogleraar Gert Biesta centraal gestelde vraag:

“Meten we wat we belangrijk vinden of Vinden we belangrijk wat we meten”?

Wij zouden hieraan willen toevoegen: Op welke wijze kunnen we verantwoording van leren zo bereiken dat het het leren van leren versterkt, en niet tot het invullen van zaken leidt waar je niets van leert!

Het concept assessments richt zich op de mogelijkheden om een rijker maar tevens adequaat oordeel te vormen over zaken die niet kunnen worden afgedaan met een zgn. objectieve test met wat kennisvragen. Het richt zich op het kunnen valideren van vaardigheden, competenties/capaciteiten en kwaliteiten.

Assessments kunnen de pedagogische inspiratie van leraren ondersteunen. Maar ontwerp en gebruik kunnen ook een horror zijn voor degenen die ermee hebben te werken, daarom moeten ze zorgvuldig ontworpen worden. Met betrekking tot de doelen, wat willen we precies valideren, waarom en wanneer en met betrekking tot de toepasbaarheid/bruikbaarheid voor diegenen die ermee hebben te werken.

VerantwoordingsbeleidProfessionele ruimte in economie van verantwoording

Het is een deel van wat we noemen accountability economie, of de economie van verantwoording omdat het:

1)    ruimte kan creëren voor het onderwijs dat wenselijk is, niet gehinderd door beperkte verantwoordingsinstrumenten,

2)    leerproces transparant gemaakt kan worden, juist ook ten bate van het leerproces zelf &

3)    het mogelijk kan maken om de resultaten beter publiek te verantwoorden naar de verschillende stakeholders.

Deze drie aspecten betekenen echter ook dat ze alle drie geruïneerd kunnen worden:

1)    het kan de ruimte voor onderwijs wat school, leraren en of leerlingen wenselijk achten doen dichtslibben omdat de gehanteerde opzet, inhoud en/of bruikbaarheid van assessments teveel tijd opslorpt of niet kan verantwoorden waar men mee bezig is,

2)    de leerresultaatelementen die in werkelijkheid betrokken zijn hierdoor niet, niet afdoende beschreven worden of zoveel tijd kosten dat het eerder achterwege gelaten wordt waardoor het niet gebruikt kan worden voor het leerproces zelf.

3)    Publieke verantwoording door de consequenties van opzet, inhoud en/of bruikbaarheid verkeerde beelden creëert over de werkelijk betrokken onderwijsresultaten en kostbare tijd en energie verspilt van leraren, leerlingen, ouders, scholen tot verantwoordelijkheden op beleidsniveau aan toe. niet mogelijk is om de resultaten publiek te verantwoorden of de resultaten geen adequate weergave geven.

Wat kan EduXprss voor u betekenen:

  • De toegevoegde waarde voor verantwoording in kaart brengen met verbetermogelijkheden van de bestaande assessmentinstrumenten.
  • In samenspraak assessment instrumenten ontwerpen/bijstellen met een hoger potentieel voor bruikbaarheid en/of nut.
  • Een assessment framework, taal en bruikbaarheid te ontwikkelen die een gemeenschappelijke taal bevorderen tussen scholen en stagebedrijven, tussen primair/voortgezet onderwijs en hoger onderwijs, tussen scholen en ouders en tussen scholen en leerlingen, bijv. voor een betere leerlingenparticipatie en betrokkenheid.

Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvende oriëntatie om te kijken of wij wat voor u kunnen betekenen!

Deze post is ook beschikbaar in: Engels