Bestuur en organisatie onderwijs


Bestuur en organisatie onderwijs

Het op orde krijgen van de basiskwaliteit binnen een onderwijsorganisatie en tegelijkertijd de juiste stappen zetten naar een excellente organisatie, dat is waar het om draait bij professionalisering. Bij het zetten van die stappen is het nodig dat de organisatie als geheel kan groeien. Het vertrekpunt naar professionalisering en betere resultaten op verschillende kwaliteitsgebieden is erg belangrijk. Het begint altijd met het vaststellen van een missie, visie, een strategie en de juiste doelen. Dit zou zich kunnen vertalen in een strategisch beleidsplan. De pijlers waarop een organisatie steunt zijn de mensen, culturen, structuren en de systemen. De resultaten van deze vier pijlers en het organisatiegedrag vertaalt zich in drie kwaliteitsgebieden.

Om te professionaliseren en hogere resultaten op alle kwaliteitsgebieden te behalen is het nodig dat er op alle pijlers geïnvesteerd wordt. Het één kan niet los gezien worden van het ander.Integrale aanpak - aandacht voor samenhang

Vanuit Edu Xprss hechten wij veel waarde aan een integrale aanpak en dus aandacht voor samenhang. Onderstaande figuur geeft een goede illustratie weer, waar die integrale aanpak zich op concentreert.

Het op orde krijgen van de pijlers en de kwaliteit van de organisatie en het ook op niveau houden vergt een lerende attitude. De experts binnen Edu Xprss hebben veel ervaring met het het integraal vernieuwen van het onderwijs- en de organisatie. Elke traject vergt een andere en op maat gesneden aanpak. Hierbij denken wij graag mee over hoe

Producten

Edu Xprss helpt bij het ontwerpen, faciliteren en uitwerken van leerprocesse. Hierbij kan er gedacht worden aan :

  • Helpen ontwerpen van een Strategisch Beleidsplan
  • Studiedagen
  • Teamcoaching
  • Praktijkgericht onderzoek