Bestuursacademies


Expertise huis/bestuursacademies po, vo

Als initiatiefnemer en begeleider van het Netwerk huisacademies po, vo gestart eind 2010 en in 2017 overgedragen aan het netwerk zelf, kent EduXprss het reilen en zeilen en de verschillende opties en risico’s van de mooie belofte van een huisacademie van nabij.

EduXprss ziet de huisacademie als een maatwerk fenomeen, met bijzondere verbindingsmogelijkheden voor het borgen van duurzame professionalisering van leraren, het effectiever kunnen aggregeren en sturen op kwaliteit van externe scholing, en het bovenschools kunnen realiseren van handige ondersteuningsmogelijkheden die ook duidelijk maken wat de toegevoegde waarde van een bestuur kan zijn.

De praktijk laat zien dat als het effectiever benutten van externe scholing het primaire motief voor een huisacademie is of blijft, een bestuursacademie voor leraren geen duurzaam effectief leven beschoren is.

Benutten en stimuleren van professionalisering met bestuursacademie

Graag staan wij daarom schoolbesturen en scholen bij om hun LeerKracht potentieel beter te benutten.

Uiteraard gaat het daarbij ook om het creëren van een goede feedback loop met externe/interne trainers, maar vooral om het realiseren van een passende structuur, cultuur en instrumenten en processen bij de gewenste leercultuur.

Goed voorbereiden voorkomt teleurstellingen

Door u goed voor te oriënteren voorkomt u wat diverse andere bestuursacademies, huisacademies of interne academies al is overkomen, een cashy start maar snelle inploffing of wanverhouding tussen kosten en baten, met dito vernietigd sociaal en financieel kapitaal.

Passend ontwerp bestuursacademie & assumptiecheck

Aangezien bestuursacademies steeds populairder wordt, zijn er ook meer aanbieders die hierin ondersteunen.

Een slimme ondersteuning die EduXprss u in dit geval kunt helpen voorkomen voor dure mismatches is het verrichten van wat we simpelweg een veronderstellingen of assumptie check noemen. Voor een klein bedrag van rond de 1000 euro checken we het ontwerp nauwkeurig op de houdbaarheid van belangrijke veronderstellingen m.b.t. rollen en kwaliteiten, processen en structuren, procedures en instrumenten, met concrete adviezen voor verbetering.

Deze post is ook beschikbaar in: Engels