Brede school en ikc


EduXprss beleidsvragen voor strategische profilering brede school en ikc

Visie en scenariovorming met betrekking tot de vier huidige visies

Bij de visievorming is belangrijk dat men zich scenario’s van de toekomst voorstelt en in relatie daartoe een visie met betrekking de eigen situatie, capaciteiten, mogelijkheden en gewenste en mogelijke toekomst.

Dit traject zal resulteren in een eigen visie, die meer of minder zich benut van vier huidige benaderingen m.b.t. de brede school.

Binnen de nadere uitwerking lijken ons een aantal onderscheidende vragen van belang om tot een onderscheidende eigen, state of the art visie te komen die hieronder volgen.

Expertises voor ondersteuning

EduXprss kan zowel helpen bij de visie en beleidsvorming, als bij de nadere invulling als bij de implementatie voor een optimaal draagvlak en effectieve duurzame invulling door alle betrokkenen, al naar gelang hun rol en bijdrage.

Bij de invulling qua expertise kan gedacht worden aan organisatiestructuur, financieel beleid en fiscale aspecten, functieprofielen, hrm beleid, curriculum aanpassing, scholing en plan van eisen voor bouw, inrichting en/of onderwijsmiddelen. onderwijsmateriaal en ondersteunende  en implementatie.

Nadere strategische kernvragen voor onderscheidende visie

Bij de invulling van het beleid voor een brede school en ikc, is het zinvol om naar strategische kernvragen te kijken, die bepalend zijn voor uw visie, beleidsplan en implementatiekansen. We noemen er hier 5 die hierna worden toegelicht:

  1. In hoeverre ben je bewust en heb je grip op drijvende krachten qua techniek van verantwoording en keuze van invulling van ondersteuning van specifieke talenten?

  2. Visie en mogelijkheden voor pedagogisch benutten van meerwaarde bso, nsa en onderwijs voor elkaar.

  3. Mate van toepasbaarheid, en daarmee beschikbaarheid en capabiliteit van leerlijnen voor niet cognitieve vakken.

  4. Mate waarin we leerlingen willen labelen richting ondersteuning voor select aantal talenten.

  5. Mate waarin we de gemeenschap inclusief ouders willen en kunnen betrekken.

Meer hierover kunt u hier vinden.

Nieuwsgierig geworden voor een werkelijk onderscheidende brede school en ikc, neem contact met ons op voor een nadere verkenning. Ook als u al verder gevorderd bent kan een consult helpen, bijv. om een assumptiecheck te doen naar de gehanteerde/gekozen beleidsvisie voor wat betreft duurzame implementatie mogelijkheden, inclusief de kosten.