Brede school en ikc: voor- en nadelen huidige benaderingen


Voor- & nadelen vier brede school en ikc benaderingen

Om tot een passende benadering te komen is het nuttig je goed bewust te zijn van vigerende benaderingen rond integrale kindcentra, vroeger gewoon brede scholen genoemd. Het advies van EduXprss: denk verder!

Professioneel: de integrale zorg brede school

Ouders kunnen hun kind toevertrouwen aan een instellingen verband voor zorg van 0 tot 12 jarigen, met professionele expertise en ondersteuning.

  • ·         Charme (incentive/pull): Ouders kunnen er vanop aan dat kinderen passende professionele zorg krijgen van (afhankelijk van (massa van) de vraag) van s’ochtends vroeg tot medio 18.30 a 19.00.
  • ·         Drijvende krachten (push): Iets is pas goed als het door professionals gedaan wordt. en drijvende kracht is het axioma van professionele zorg, professionals rond het kind, alsmede de toegenomen verantwoording en druk op afstemming van verschillende professionals.

Voordelen: verschillende disciplines onder een dak, wanneer extra zorg nodig is, is de betreffende professional daarvoor een deur verder. En kan integrale leerlingenzorg aangeboden voor passend onderwijs.

Nadelen: Zorggericht, met dito meer labeling om leerlingen te plaatsen, en veel over kinderen praten. Niet perse kindgericht met bijv. ruimte voor vervelen, aanklooien, sport en theater. 

Bakstenen: plek met diverse voorzieningen

Een plek met diverse voorzieningen voor het jonge kind, zoals bso, consultatiebureau, bieb & peuterspeelzaal.

  • ·         Charme (incentive/pull):  Kinderen verdienen toegang tot verschillende voorzieningen. Vanuit een plek zijn deze toegankelijker en is samenwerking makkelijker.
  • ·         Drijvende krachten (push): Een fysieke voorziening met een visie faciliteert de beoogde samenwerking van de visie. En met bakstenen kun je iets realiseren over je huidige functie/leven heen.

Voordelen: plek voor belangrijke voorzieningen die eigenlijk ook bij een school horen, zoals een ouderkamer, themahoeken, bibliotheek dichtbij, bso naast de deur.

Nadelen: bakstenen benadering, met voorzieningen onder een dak verandert de cultuur nog niet.

Talenten: de brede school voor meer talenten

Door binnen het curriculum of buiten het curriculum meer aanbod voor verschillende talente te creeren, met meer specifieke profilering (vooral vo), of meer brede oriëntering (vooral po) en/of meer of minder gemeenschapsparticipatie

  • ·         Charme (incentive/pull): Leerlingen stralen als ze wat met hun talent kunnen en mogen doen.
  • ·         Drijvende krachten (push): Profileringsdruk op en imagobeleid van scholen. Alsmede mogelijkheden voor regio beleid, met voorzieningen voor verschillende (relevante) talenten.

Voordelen: vo scholen krijgen duidelijk talentprofiel, in po kunnen leerlingen zich verdiepen in bepaalde talenten en/of snuffelen aan verschillende.

Nadelen: Bij specialisatie kun je nooit alle talenten recht doen. Integrale talentbenadering lukt pas als je de diverse talenten ook in ieder vak kunt benutten, ondersteunen en waarderen.

Maatwerk: de slimme ict brede school

Scholen die m.b.v. ict maatwerk in arrangement en aanbod van leren kunnen realiseren, met meer of minder inclusie van leermogelijkheden uit de omgeving, zoals met een gps puzzeltocht.

  • ·         Charme (incentive/pull): Ict gedreven innovatie, leren los van tijd en ruimte. Leren voor de 21e eeuw.
  • ·         Drijvende kracht (push): informatisering als onbekend toekomstperspectief, ict voor besparing.

Voordelen:  Combineren van besparingsmogelijkheden en aantrekkelijker maken van onderwijs met veel zelfsturingsmogelijkheden, en daarmee maatwerk zonder veel extra kosten.

Nadelen: Een tablet vervangt niet het warme motiverende contact. En ict vervangt niet het luisteren naar/ontvangen van goed verhaal/instructie.

NB: we noemen hier expliciet niet de Steve Jobs school (of Sterrenschool) omdat ook zij zich per situatie bedienen van een andere mix keuze.

Verder lezen:

5 Strategische vragen voor beleidsinvulling rond brede school en ikc

Omgevingscheck voor benutten talenten in relatie tot omgeving

Inleiding ondersteuning brede school en ikc vanuit EduXprss

Nieuwsgierig geworden, neem contact met ons op!