Brede school en ikc omgevingsscan talentontwikkeling


Omgevingsscan talentontwikkeling rond brede school: tips & tools

Dit is een korte samenvatting van opties verwerkt in Alles is Talent, Miedema et all 2010 (Sardes), aangevuld met enkele mogelijkheden. Gericht op de mogelijkheden van brede scholen rond talentontwikkeling. Nog te verbeteren/actualiseren.

Strategieën voor talentontwikkeling, overzicht deel 2 Alles is Talent

1)      Individuele kind als uitgangspunt

a)      Scouting, vieren speciale talenten

i)        Talentendemocratie, talenten verkiezen op talentlijnen

ii)       Klembordtraditie, de deskundige gaat op pad en scout

iii)     Audities, een proefuitvoering wordt bekeken door een jury

iv)     Schooltoppers, uitblinkers in jaarlijkse ranglijsten op talentlijnen worden in het zonnetje gezet, schoolbreed of in competities tussen scholen

v)      Portfolio brievenbus, individuele doorzetters bepalen op eigen voorwaarde wat ze willen laten zien

b)      Kanskaarten, talenten krijgen mogelijkheden

i)        Een masterclass ticket

ii)       Een vip ticket om een bijzonder talent/groep te zien, mee te maken

iii)     Een maquette, model of demo van je ontwerp voor gesponsorde tentoonstelling

c)       Talentenkaarten voor ouders

i)        De sport van mijn kind, goede informatie als basis voor een goede keuze

ii)       Expressie, mijn kind uit zich zo, goede informatie als basis voor een goede keuze

d)      Talentles

i)        Talentbegrip, leraren besteden in lessen aandacht aan de waarde van verschillende talenten voor leren

ii)       Talentlessen, leerlingen bespreken in groepjes een talentuiting, inventariseren de verschillende indrukken wat ze ervan begrijpen (aan buitenring van een cirkel of vierkant) en maken tot slot een gemeenschappelijke inventarisatie in het midden wat ze vinden dat de kern is van deze talentuiting.

2)      Laagdrempelig voor alle kinderen

a)      Vrije toegang

i)        Vrij maar niet vrijblijvend, laagdrempelig aanbod zodat onvermoede talenten ontdekt kunnen worden

ii)       Open deur, gun een kijkje in verschillende keukens bij instellingen voor verschillende groepjes leerlingen

b)      Brede kennismaking

i)        Talentcard, tegen een laag bedrag na/buitenschoolse activiteiten uitproberen op een talentlijn of juist zoveel mogelijk verschillende

c)       Talentendag in de wijk

i)        Talentendag, dag waarop iedereen ergens in kan uitblinken

d)      Ouderactiviteiten

i)        Talentondersteunend gedrag en de ouderavond, ouders doen ertoe bij talentontwikkeling, bijv. met presentaties voor (zowel introverte als extraverte kinderen) en/of inleidingen door een of meerdere professionals over talentlijnen

3)      Verleidelijke nieuwe mogelijkheden

a)      Nieuwe partners nieuw aanbod

i)        De vacaturepublicatie, adverteren voor een groot publiek in de eigen gemeenschap voor aanbod dat niet in het dagelijkse vizier ligt (n.a.v. inventarisatie)

ii)       The new boys network, gebruik maken van eigen contacten, mobiliseren van relaties. Bijv. met organisatie van bijeenkomst van sleutelfiguren uit betreffende talentlijn en gezamenlijk het netwerk tekenen en tekening uitbreiden met gewenste nieuwe relaties.

b)      Uitdagen tot nieuw aanbod

i)        De i-Talent. De Apple methode, zelf steeds vernieuwend aanbod ontwikkelen. Kunt u met uw partners de eigen grenzen overschrijden in aanbod? Door bijv. talentlijn netwerken te bespreken wat nu centraal staat, wat ze willen behouden, wat ze niet meer willen doen en wat ze nieuw willen doen. Iedere partner min. 1 en bespreek dit en realiseer te bepalen uitkomsten.

c)       De vraag bepaalt het aanbod

i)        De speeddate. De snelle methode, meteen opbrengsten uit korte contacten op basis van bijeenkomst van kinderen met aanbieders op talentlijn.

Activiteiten voor scholen en ouders (uit deel III Alles is Talent)

1)      Activiteiten scholen

a)      Talentgesprekken, aandacht bij intake en voortgang ontwikkeling

b)      Ouderavond, bijv. voor talentontwikkeling op school; talenten van ouders voor inzet op school; talentondersteunend gedrag thuis. Gericht op ouders gaan zelf aan de slag, ouders denken na over hun eigen talenten, ervaren van talenten van kinderen door actieve rol kinderen, uitwisselen ervaringen.

c)       Talentenbank ouders. Voor individuele inzet, raadpleging of collectieve bijdrage van ouders aan bijv. workshop periode(s) in het jaar (bijv. Dr. Rijk Kramerschool Amsterdam) of losse workshop uur/middag in de week of juist aansluitend bij een thema.

d)      Ondersteunen van talentondersteunend gedrag thuis. Het goede voorbeeld, intensieve begeleiding, stimulering.

2)      Activiteiten ouders

a)      Ondersteuning voor algemene aanwijzingen, zoals doe activiteiten samen met kinderen. Toon interesse in de activiteiten en interesses van je kind. Moedig je kind aan.

b)      Kaarten voor domein(/talentlijn)specifieke aanwijzingen voor activiteiten die door ouders rond dit talentdomein verricht kunnen worden. Bijv. rond De artiest; De techneut; De bioloog; De artiest; De atleet; De wetenschapper;

i)        De expeditie met de bioloog, tips in Alles is Talent deel 3 p. 34 e.v.

ii)       Sterrenkijken met de wetenschapper, idem

iii)     Ontdekken met een techneut, idem

iv)     Het huiskamertheater met de artiest, idem

v)      De wereld verbeteren vanuit je persoonlijkheid, idem

vi)     Proeflessen-shoppen met de atleet, met adequate aandacht voor wat vriendjes en klasgenootjes doen (inventariseren), zonder dat het kind perse hetzelfde hoeft te doen. Format in Alles is Talent deel 3, p. 46.

c)       Ouders grote interessetest van hun kind laten afnemen en daarover met hun kind laten praten  a.d.h.v. antwoorden op interesse vragen gericht op of het ene of andere domein of domeinspecifiek, Sardes vragenlijst complementair op domeinen A. natuur & wetenschap; B. sport; C. techniek & ict; D. kunst & cultuur. Format in Alles is Talent deel 3 p. 32.