Onderzoek, monitoring en evaluatie


Onderzoek, monitoring en evaluatie

Leden van EduXprss staan voor een hoge standaard en ervaring in review studies van onderwijs verbeterprojecten op alle continenten, met diverse partners als nationale overheden, intergouvernementele organisaties als de UN, EU en Unicef en ngo’s zoals Cordaid en Oxfam. practical Monitoring review and evaluation

EduXprss partners zien het als een eer om hoge kwaliteit te leveren. Op een wijze die past bij wat de partner met het onderzoek kan. Of dit nu om opschalen gaat, verantwoorden, ontwerpverbetering, condities bepalen voor verduurzaming etc.

Getting the red line in Monitoring review and evaluation of education

Getting the red line through all the papers and visions

 

Enkele bijzondere onderwerpen:

  • Evaluatie van onderwijsverbeter projecten. Van brede trainingsprogramma’s tot geintegreerde school ontwikkelprogramma’s. Vanaf aanvang betrokken als een soort van extern feedback oog met aandacht voor verduurzaming en implementatievariabelen, of pas in een later stadium. Wij kijken graag met u mee of en hoe de assumpties kunnen passen met het beoogde resultaat, lokale context, bemensing en plan van aanpak. Interesse? Neem contact op met Kees Hammink en/of Boudewijn van Velzen!
  • Evaluatie van effectiviteit, efficiency en/of affectiviteit van systeem en instrumentarium van accountability. Want als deze niet passen, dreigt verkeerd gebruik of stroperigheid in het systeem. En nog belangrijker, kost het veel negatieve emotie en doet het geen recht aan de echte ontwikkeling van mensen, met het grootste risico van dien, dat het onderwijs wordt beperkt tot wat getest wordt (/kan worden), met eveneens het risico van versmalling van het curriculum zelf. Interesse? Neem contact op met Marco Matthijsen of
  • Vergelijkend onderzoek voor beleidsadvies. In veel trajecten rond beleid is het relevant om weet te hebben van internationale voorbeelden. Om te weten hoe andere mensen het in vergelijkbare contexten hetzelfde of anders doen? En hoe andere landen/scholen in andere omstandigheden tot oplossingen komen waar wij nog van kunnen leren. Interesse? Neem dan contact op met Boudewijn van Velzen of Marco Matthijsen. Laatstgenoemde is betrokken bij een vergelijkend onderzoek onder 66 landen nu en later meer naar onderwijsbeleid in den breedte. Hierdoor kan EduXprss relatief goedkoop nadere onderzoeken uitvoeren die relevant zijn voor uw context.
  • Evaluatie, onderzoek en ontwerp voor veerkrachtig beleid. Er is een bekend gezegde: Wie betaald die bepaald! In het onderwijs betekent dit dat waar de inspectie en of publiek op letten (CITO resultaten), als vertegenwoordiger van de betaler, hier alle focus naar uitgaat. Een veerkrachtig beleid dient deze negatieve effecten van de financiering derhalve te compenseren in andere beleidselementen, ofwel zelf adequaat te adresseren. Als we dit met elkaar aandurven, kunnen we zowel euro’s betalen in zijn totaliteit als leraren beter betalen en de leerresultaten in brede zin hoog houden en verhogen, met een hogere waardering van onderwijs vanuit de samenleving en betere werkcondities voor leraren. Interesse? Neem contact op met Marco Matthijsen.

Deze post is ook beschikbaar in: Engels