Sociale veiligheid in onderwijs


Sociale veiligheid in onderwijs

Er zijn allerlei ontwikkelingen in, tussen en rondom jongeren onderling, met volwassenen of hun toekomstperspectief in de wereld die ertoe leiden dat veilig onderwijs voor hen geen vanzelfsprekendheid is. Dat begint al vroeg. Ofschoon excessen bestreden kunnen en moeten worden, wordt beleid hieromtrent effectiever, efficienter en aantrekkelijker als het er ook vanuit gaat dat mensen hun leven lang in meer of mindere mate te maken zullen hebben met sociale onveiligheid. Om kunnen gaan met beperkte vormen van sociale onveiligheid is derhalve een kerndoel van onderwijsbeleid.

Wat kunnen EduXprss-sers voor scholen betekenen:

  1. Integrale sociale veiligheidscheck, op basis waarvan concrete verbeterpunten duidelijker worden op verschillende niveaus. Met de onderliggende data van de leerlingreacties in Schoolspiegel, alsmede met enkele aanvullende interviews en beleidsdocumenten, heeft u een 360 graden blik op uw veiligheidsbeleid van Marco Matthijsen, kosten tussen 1.000 en 2.000 euro.
  2. Advies voor veiligheidsverbetering. Een goed klankbordgesprek kan al veel betekenen! Omdat wij direct vanuit de dialoog met u tot ideeën komen die kunnen passen bij uw school, waar geen uitvoerige analyse aan te pas hoeft te komen. Neem daartoe contact op met Truus de Haan, een ervaren interrimmer.
  3. Capaciteitsversterking pro-actief kunnen omgaan met schokkende incidenten, zie crisismanagement met Michael von Bonninghausen.ID:86211638
  4. Implementatiebegeleiding van nuttige instrumenten voor veiligheidsverbetering. Zoals vormen van peerparticipation, zoals peercoaching alsmede peermediation, waarmee EduXprss-sers Dolf Hautvast en Michael von Bonninghausen een rijke ervaring hebben.
  5. Competentieverhoging met integratie in curriculum en/of didactiek van werkvormen die bijdragen aan de ontwikkeling van sociaal zelf-verantwoordelijke individuen. Dolf Hautvast en Respect Education geven hiertoe trainingen in onder meer de Filipijnen, Burundi en Congo.
  6. Inleiding/gesprek/training in leren met interetnische vraagstukken. Als opstap voor bijv. een (internationaal) project voor borging van de leerdoelen in het kader van burgerschap. Weet u bijv. wat het verschil is tussen betuttelende discriminatie en discriminerende betutteling!? En waarom de meeste jongeren die kiezen voor radicalisering juist niet komen uit salafistische hoek? Marco Matthijsen en/of Adem Baskaya geven u hiertoe graag een verfrissende en inspirerende pedagogische opstap!
  7. Procesbegeleiding rond school en samenleving. Echt kunnen omgaan met de vraagstukken van deze tijd vraagt een bredere blik, van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Spreekt dat u aan? Neem dan contact op met Boudewijn van Velzen of Adem Baskaya.

Sociale veiligheid vraagt integraal beleid, geen incident gedreven maatregelen

Wat wij daarom het liefste zien is dat scholen mogelijke incident gedreven maatregelen voor zijn door zich te bezinnen op hun sociale veiligheidsbeleid. Want maar al te vaak leidt een incident gedreven interventie niet tot een integrale verbetering van de sociale veiligheid in onderwijs.

Sociale veiligheid bestaat enerzijds uit een duidelijke beleid oriëntering op basis van uit de praktijk bekend geworden expertise, anderzijds uit maatwerk voor iedere schoolsituatie. Nieuwsgierig geworden? Contact ons vrijblijvend voor een nadere oriëntatie.

Deze post is ook beschikbaar in: Engels