Strategisch beleid


Een denkbare toekomst ontwerpen – Strategisch beleid voor scholen

Hoe komt een schoolstrategie tot stand? We weten dat er tijd aan wordt besteed want elke school maakt in elk geval een schoolplan met een reikwijdte van vier jaar – dat moet van de wetgever. En vaak wordt dat aangekleed met een beleidsdocument waarop jaartallen staan die een periode van ongeveer vijf jaar indiceren. Maar is er sprake van een strategie, een weloverwogen weg naar een helder geformuleerde toekomst?

Langzamerhand gaan schoolorganisaties beseffen dat autonomie ook met zich meebrengt dat je zelf richting moet kiezen – en ook dat zo’n keuze niet meer vrijblijvend is. Een verkeerde investering nu kan faillissement betekenen straks. Er zijn gaan vangnetten meer. Toekomstscenario’s kunnen helpen bij het onderbouwen van die keuzen. Een scenario is in deze aanpak geen voorspelling van de toekomst maar een voorstelling van hoe die toekomst er uit zou kunnen zien.

Scenario’s maken doen we projectmatig. Zo’n project duurt ongeveer zes maanden. In het project zijn zoveel mogelijk medewerkers van en belanghebbenden bij een schoolorganisatie betrokken. Het grootste deel van het werk wordt gedaan door een projectgroep waarin mensen uit alle geledingen kunnen meewerken. Er wordt intern en extern onderzoek gedaan om te kunnen bepalen wat de belangrijkste factoren zijn die invloed hebben op de toekomst van de organisatie. Met de kennis van die factoren ontwerpen we meerdere scenario’s – we gaan er van uit dat meerdere oplossingen denkbaar zijn. Die scenario’s zijn de basis van het strategisch gesprek in de school. En dat gesprek moet leiden tot een aantal  uitspraken die voor een periode van ongeveer vijf tot zeven jaar richting geven aan het beleid van de school.strategisch beleid scholen

Het symbool voor dit proces is een schuine rechthoek, waarmee we inzichtelijk maken dat het proces van de deelnemers in eerste instantie vraagt om in het denken op zoek te gaan naar de extremen (divergeren) om later weer bij elkaar te komen (convergeren).

Ervaringen met scholen in het PO en VO leren  dat het niet eens zo moeilijk is om al dat interne en externe onderzoek te doen. Wat wel heel lastig kan zijn is om op basis van die feiten extreem te gaan denken . Het mooie van scenario’s is natuurlijk dat ze nooit gerealiseerd worden. Het treurige van scenario’s is dat ze vaak genegeerd worden, in de bureaula blijven liggen en dat het strategisch beleid van de school bestaat uit iets net even anders doen dan we deden in de voorgaande jaren.

Wie kan ons bereiken?

Edu is Xprss is bereikbaar voor schoolleiders, schoolbesturen en andere belanghebbenden die ondersteuning nodig hebben rondom het strategisch beleid.

Contactpersoon

Boudewijn A.M. van Velzen,  b.vanvelzen@eduxprss.com / 06-25051934.